Obrázek

nar. 29.12.1933 zem. 02.07.2018

Marta Synáčková

Tanečnice souboru Balet Praha

Více

Biografie Vladimír Vašut o Martě Synáčkové Fotografie

Marta Synáčková (provd. Egglerová), přední baletní sólistka své generace, se narodila v Praze, kde absolvovala na státní konzervatoři v roce 1953, studovala ve třídě Marianny Tymichové. Působila nejprve v tanečním souboru Armádní opery (1952–55), následně jako členka baletu Národního divadla v letech 1955–1957 (např. Kolombina v Karnevalu, 1957). V plzeňském souboru byla sólistkou v letech 1957–1961, následovalo Brno, kam ji pozval Luboš Ogoun, pro nějž byla ideální představitelkou (1962–64). Odtud odešla s Lubošem Ogounem jako zakládající členka souboru Balet Praha, kde působila až do jeho rozpadu v sezoně 1969/70, ale přidala se k Pavlu Šmokovi a tančila v jeho souboru v Basileji, když zde působil jako šéf baletu (1970–73). Zůstala už v zahraničí a usadila se v St. Gallenu, kde dál tančila v letech 1973–1976 jako sólistka a vedla tréninky, pedagogicky působila do roku 1997.

Patřila k předním českým lyrickým tanečnicím poválečné éry. Její jevištní postavy, opřené o vyspělou, neokázalou techniku, vynikaly citovou hloubkou a vnitřní opravdovostí. K jejím největším plzeňským rolím patřily např. Tao-Choa v Rudém máku (1957), Odetta a Odilie v Labutím jezeře (1958, Brno 1962), tit. postava v Popelce (1959), Desdemona v Othellovi (1960, Brno 1963), Eva v Baladě o námořníkovi (1961, Brno 1962). V Brně vynikla i jako Ruská dívka v Leningradské symfonii (1962), Polka v Tarasi Bulbovi a Svědomí v Hirošimě (vše 1963 v choreografii Luboše Ogouna). Tuto roli si zopakovala v Baletu Praha (partnerem jí byl Karel Janečka), kde patřila k interpretačním pilířům souboru, spolu s Marcelou Martiníkovou, která byla uměleckou múzou Pavla Šmoka. Oběma byla věnovaná Ogounova choreografie Ticho a hluk. Tančila Ogounovu Julii v Prokofjevově Romeovi a Julii, sóla v Klasické symfonii, Variacích na Mahlerovo téma, Pražské symfonii; V Basileji tančila např. Annu v Donu Juanovi R. Strausse (1971) a tit. roli v Popelce (1973).

Televizní film Hirošima, ve kterém tančila hlavní postavu A bomby/Svědomí, získal v Paříži v roce 1967 Cenu Serge Lifara. Objevila se (v okrajových rolích) i ve dvou celovečerních filmech – v dětském Když má svátek Dominika (režie Jan Valášek st., 1967) a výtvarně pojatém filmu Tělo Diany (režie Jean-Louis Richard, 1969), vzniklém ve francouzsko-české koprodukci s Jeanne Moreau v hlavní roli.

Zdroje: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 310–311

https://www.divadelni-noviny.cz/zemrela-marta-synackova

Během posledních let jsem se sešel s mnoha znamenitými tanečnicemi a stvrzuji čestným slovem, že namyšleného primadonství – alespoň u těch nejlepších – nebylo ani co se za nehet vejde. A kdybych si měl zvolit názorný příklad pro podporu tohoto tvrzení, nebyl bych ani okamžik na rozpacích: Marta Synáčková. Je na jevišti stejná jako v soukromí. Prostá, bez sebepatrnějšího afektu, srdečná, nehraně skromná (ona totiž skromnost je u mnoha lidí jen slušivá póza, která se dobře nosí). Rozhodně to však neznamená, že by ji na scéně ´nebylo vidět´; ačkoli nikdy nepřehrává, nikdy na sebe (mimo příkazy role) neupozorňuje a nikdy se nevlichocuje do přízně publika, poutá na sebe – jako každá silná jevištní osobnost – okamžitou a soustředěnou pozornost. Z jejích postav vyzařuje cit tak intenzivně, že v hledišti nezůstane jediný divák, který by nebyl uchvácen a dojat. Má úžasný, opravdu mimořádný lyrický fond; bezpečnou techniku (čímž nechci říci, že by byla technikářka, oslňující brilantními variacemi: technika u ní nikdy nestojí ´sama o sobě´, ale je takřka beze zbytku ´rozpuštěna´ v roli jako její integrální součást); navíc má pak to, co jí dělá právě Martou Synáčkovou: cosi nezaměnitelně osobitého, ´vlastní tvář´, silnou individualitu.

(Vašut, V.: Marta Synáčková, Taneční listy, roč. 3, č. 2/1965, s. 7.)

Hirošima (Marta Synáčková a petr Koželuh), foto z katalogu

Hirošima (Marta Synáčková a petr Koželuh), foto z katalogu

Hirošima (Marta Synáčková, Karel Janečka), pohlednice z roku 1965

Hirošima (Marta Synáčková, Karel Janečka), pohlednice z roku 1965

Hirošima (Jiří Halamka, Marta Synáčková), foto Miroslav Mirvald/archiv IDU

Hirošima (Jiří Halamka, Marta Synáčková), foto Miroslav Mirvald/archiv IDU

Hirošima (Marta Synáčková), foto Miroslav Mirvald/archiv IDU

Hirošima (Marta Synáčková), foto Miroslav Mirvald/archiv IDU

Ticho a hluk (Marcela Martiníková a Marta Synáčková)

Ticho a hluk (Marcela Martiníková a Marta Synáčková)

Ticho a hluk (Marta Synáčková a Marcela Martiníková), sken z katalogu

Ticho a hluk (Marta Synáčková a Marcela Martiníková), sken z katalogu

Romeo a Julie (Jiří Halamka, Petr Koželuh, Jaromír Linhart, Marta Synáčková)

Romeo a Julie (Jiří Halamka, Petr Koželuh, Jaromír Linhart, Marta Synáčková)

Pražská symfonie (pravděpodobně Blanka Modrá, Miroslav Vilímek, Rozina Kamburová, Marta Synáčková, Marta Cvejnová, Petr Koželuh, …), sken tiskoviny

Pražská symfonie (pravděpodobně Blanka Modrá, Miroslav Vilímek, Rozina Kamburová, Marta Synáčková, Marta Cvejnová, Petr Koželuh, …), sken tiskoviny

Variace na Mahlerovo téma (Marta Synáčková, Karel Janečka), sken z katalogu

Variace na Mahlerovo téma (Marta Synáčková, Karel Janečka), sken z katalogu