Obrázek

Balet Praha

Ticho a hluk

03.06.1966, Hudební divadlo v Nuslích

Více

Obsazení Fotografie Ohlasy

Ticho a hluk (Marcela Martiníková a Marta Synáčkováá), promo foto archiv IDU

Ticho a hluk (Marcela Martiníková a Marta Synáčková), promo foto archiv IDU

Ticho a hluk (Marta Synáčková a Marcela Martiníková), sken z katalogu

Ticho a hluk (Marta Synáčková a Marcela Martiníková), sken z katalogu

Pohybová studie bez děje, bez hudebního doprovodu v běžném slova smyslu, jakýsi nástin rodící se nové taneční estetiky. Velké linie plné vnitřní dynamiky, postrádající zdobné detaily, i tu zásadní potřebu líbivosti, často až cvičně prosté, účelné či geometricky přísné, plné zvratů a neobvyklých spojů, využívající všech možností lidského těla osvobozeného od konvencí určité soustavy technické i estetické, až na hranice akrobacie. V podání Marcely Martiníkové a Marty Synáčkové je Ticho a hluk nejen zajímavým nástinem nového tanečního slovníku, ale současně dokonalým estetickým zážitkem. Marta Synáčková tedy ukázala, že její možnosti jsou širší než rejstřík ´velké lyrické baleríny´, tradičně jí přisuzovaný. Kostýmy Jarmily Konečné, černobílé trikoty s boční konturou, zdůrazňují v souhlase se záměrem choreografa čistou linii pohybu, abych tak řekla, jeho ´odosobněný´ tvar.

Paseková, D.: Balet Praha do třetice, Taneční listy, roč. 4, č. 8/1966, s. 6.


Premiéra: 03.06.1966, Hudební divadlo v Nuslích