Karel Klement

Český hráč na hoboj

Více

Podílel se na choreografii Luboše Ogouna Ticho a hluk.
Jako interpret se věnoval především staré hudbě a baroku. jeho bratr Miloslav byl rovněž hudebníkem. Spoluzaložili Rejchovo dechové kvinteto, soubor Symposium muzicum, Karel Klement vystudoval na vysoké škole vedle stavebního oboru konzervatoř a Miloslav se věnoval hudební historii. Oba se později stali sólisty pražských orchestrů.