Obrázek

O projektu


Realizujeme dokumentaci a digitalizaci umělecké tvorby souborů (Studio) Balet Praha a Pražský komorního balet, které významně ovlivnily českou, respektive československou taneční a baletní scénu 2. poloviny 20. století. Součástí projektu je zpracování fotografií jednotlivých tanečních inscenací a videonahrávek a vytvoření archivu Baletu Praha a Pražského komorního baletu. Náš fond tvoří mnoho dalších materiálů: programy, letáky, propagační brožury, plakáty, novinové výstřižky a recenze z celého světa ad. Postupně se věnujeme jejich třídění a digitalizaci.

Na stránkách Ballet Prague Heritage budujeme databázi choreografií, které v rámci tvorby obou souborů vznikly, postupně zde tedy budete nacházet profily děl, tvůrců i interpretů, rovněž stručně zpracovanou historii obou souborů a jejich největších osobností.

Virtuální galerie na těchto stránkách bude tedy obsahovat dokumentaci životního díla Pavla Šmoka, který nesporně patří k nejvýraznějším osobnostem českého tance a umění 20. století, a část díla Luboše Ogouna, významného choreografa, tanečníka, režiséra a pedagoga, který společně s Pavlem Šmokem a dramaturgem Vladimírem Vašutem založil první experimentální umělecké těleso Studio Balet Praha.

Publikujeme zde nejzajímavější a nejzachovalejší materiály, které si budete moci jednoduše zobrazit v prohlížeči a pracovat s nimi i jako s prameny. Větší část bude uchována v archivním fondu, jak digitálním, tak fyzickém, který Nadační fond a Institut Pavla Šmoka spravuje a který bude badatelům k dispozici v našem sídle v Domě tanečního umění v Braníku.

Co najdete na webu BPH:

  • Databázi choreografií Baletu Praha a postupně také Pražského komorního baletu
  • Databázi choreografů, tanečníků a dalších osobností se soubory spjatých
  • To vše s bohatým obrazovým materiálem: fotografie, propagační materiály, recenze, články…
  • Historické milníky vývoje obou souborů

Na e-shopu Pražského komorního baletu můžete zakoupit publikaci (Studio) Balet Praha: Nové vlna českoslovenksé choreografie