Obrázek

Rozina Kamburová

Tanečnice souboru Balet Praha

Více

Nedbalky (Petr Vondruška, Jiří Halamka, Jaromír Linhart, Rozina Kamburová), foto Miroslav Mirvald

Nedbalky (Petr Vondruška, Jiří Halamka, Jaromír Linhart, Rozina Kamburová), foto Miroslav Mirvald

Largo a fuga a moll (Magda Pavelková, Jana Chábová (Klocová), Marta Cvejnová (Bursáková), Rozina Kamburová), foto archiv IDU

Largo a fuga a moll (Magda Pavelková, Jana Chábová (Klocová), Marta Cvejnová (Bursáková), Rozina Kamburová), foto archiv IDU

Poněkud černá koláž (Jiří Halamka, Rozina Kamburová), foto Karel Čejka

Poněkud černá koláž (Jiří Halamka, Rozina Kamburová), foto Karel Čejka