Obrázek

Balet Praha

Poněkud černá koláž

27.05.1968, Hudební divadlo v Nuslích

Více

Anotace Obsazení Fotografie Ohlasy

Balet trochu absurdní se nedá vysvětlit jednou větou. Nemůžeme vyložit obsah, hovořit o tématu, snad jen o spodním tónu. Popudem k němu byly úvahy o panovačnosti, sadismu a diktátorství. Jsou lidé, jimž je špatnost vepsána ve tváři. Jsou však lidé, jejichž zloba se skrývá za veselostí, legracemi a vtipkováním. Někdy se nedostatkem vhodné příležitosti, neprojeví po celý život. Stačí však jen nepatrná náznak nadvlády, či moci, a skryté vlastnosti vybuchují silou, jež překvapuje. Jeden z takových lidí je zde postaven do řady značně rozdílných navzájem nepříliš souvisejících, nebo absurdních situací. Forma koláže, která je zatím ve scénickém baletu neužitá a neznámá, nám dala možnost opakovat a ozřejmovat tyto situace v nejrůznějších souvislostech. Jestliže se nám povedlo, alespoň trochu, podpořit ve Vás onu zdravou skepsi, která vždy vede k přemýšlení, je dobře, neboť žoviálnost a veselost nejsou ještě zárukou kvality charakteru.
(originální text)

Hudba – montáž s použitím různých nahrávek.

Poněkud černá koláž (Jaromír Linhart a Jana Chábová (?), Blanka Modrá, Helena Richterová, Magda Pavelková, Vladimír Klos, Marta Cvejnová (Bursáková)), foto archiv IDU

Poněkud černá koláž (Jaromír Linhart a Jana Chábová (?), Blanka Modrá, Helena Richterová, Magda Pavelková, Vladimír Klos, Marta Cvejnová (Bursáková)), foto archiv IDU

Poněkud černá koláž (leží Jaromír Linhart a Miroslav Vilímek ve středu; dívky Věra Koželuhová (Hradilová), Blanka Modrá, Helena Richterová, Magda Pavelková, Ivana Ječmínková), foto archiv IDU

Poněkud černá koláž (leží Jaromír Linhart a Miroslav Vilímek ve středu; dívky Věra Koželuhová (Hradilová), Blanka Modrá, Helena Richterová, Magda Pavelková, Ivana Ječmínková), foto archiv IDU

FOTO:

Poněkud černá koláž (Rozina Kamburová a Jiří Halamka), výstřižek z tiskoviny
Poněkud černá koláž (pravděpodobně Juraj Goga a Karel Hruška), výstřižek z tiskoviny
Poněkud černá koláž (Miroslav Vilímek, Karel Hruška), výstřižek z tiskoviny
Poněkud černá koláž (Karel Hruška), výstřižek z tiskoviny
Poněkud černá koláž (Jiří Halamka, Rozina Kamburová), foto Karel Čejka
Poněkud černá koláž (Jaromír Linhart a Jiří Halamka, vzadu Karel Hruška), foto archiv IDU

Tanečních listech označila Dana Paseková Poněkud černou koláž za balet, který jde nejdál v odvaze riskovat a opustit úplně osvědčené cesty, absurdní taneční divadlo: „Z atmosféry tréninku či zkoušky, z radosti ze hry, ze situačního humoru, na ´obnaženém´ jevišti a v improvizovaných, stále se měnících kostýmech, vyrůstá bláznivá taškařice, sled volných, zdánlivě nesmyslných asociací, které však velmi cílevědomě odrážejí nesmyslnost a zmatenost naší doby. Ohňostroj gagů na jevišti, provázený neutuchajícími salvami smíchu v hledišti, vyústí v součtu v tvrdý útok proti přežívajícím konvencím, proti pokrytectví, chorobné touze po moci, proti hrůze a nesmyslnosti války.

Paseková, D.: Pozoruhodná premiéra Baletu Praha, Taneční listy, roč. 6, č. 7/1968, s. 9.

Hudební publicista Jaroslav Přikryl ve Večerní Praze napsal, že jde o těžko charakterizovatelnou absurdní inscenaci, jejímiž hlavními motivy jsou protest, zobrazení panovačnosti a strachu: „Obecenstvo chvílemi vybuchuje v smích, ten však vzápětí tuhne na rtech při následujícím výjevu. Je těch kontrastů dost a z nich je složená rozsáhlá plocha různorodých zážitků. Pavel Šmok tu objevil a uplatnil metodu, která by měla mít svou budoucnost, poněvadž se ukázala vzrušující a životná.“[2]

Přikryl, J.: Trojice nových baletů, Večerní Praha, 28. 5. 1968.

F. Pokorný o baletech Sněť a Poněkud černá koláž: „Vzdává se v nich běžné divadelní stylizace a v mnoha směrech zcela překračuje hranice mezi baletem a pantomimou, někdy i hranice mezi pantomimou a činohrou. Zdá se, že v nich ani neusiluje o nějakou homogenní choreografickou výstavbu, jako spíše o promyšlenou režii, detail pantomimické akce a důsledně vybudované vztahy baletních aktérů. Taneční pantomima Sněť je vlastně hyperbolizovaným modelem dnešního světa, do kterého lze kdykoliv sestoupit, ale z kterého není úniku. Lidské vztahy se tu odvíjejí jako v pokřiveném zrcadle. Z ní, a vzdáleně snad i z baletních grotesek, vyrostla Poněkud černá koláž. Je to vlastně inscenovaný happening na baletním sále. Nebo hra na svět. Šmok spojuje zdánlivě nesourodé dramatické prvky, a tím se pokouší dosáhnout nečekaných asociací. Tento princip synkrese se v jeho tvorbě vyskytuje poprvé, a jak se zdá, nikoli naposled. V Poněkud černé koláži se Šmok ve svém experimentování dostal zatím nejdál.“[1]

Pokorný, F.: Živý balet, Divadlo, říjen-listopad 1968, s. 91–92.


Premiéra: 27.05.1968, Hudební divadlo v Nuslích