Obrázek

nar. 28.08.1943

Jana Chábová (Klocová)

Tanečnice souboru Balet Praha

Více

Biografie Fotografie

Tanečnice Jana Chábová se narodila v Praze, v roce 1962 absolvovala na taneční konzervatoři a první angažmá získala postupně v plzeňském baletu (sezona Plzeň 1962/1963, kdy poslední ročník taneční konzervatoře představoval již divadelní praxi) a v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (sezona 1963/1964). V roce 1964 přešla do právě zakládaného souboru Balet Praha, kde zůstala až do roku 1970, tj. strávila s Pavlěm Šmokem jeden rok v Basileji v jeho novém angažmá šéfa baletu. Když se v roce 1970 vrátila do Československa, tančila pak v Laterně magice (1970–88). Představila se např. jako Kateřina v Kamenném kvítku (1962), tit. role v Šípkové Růžence (1963), v Baletu Praha tančila exponované party v celém repertoáru a vytvořila např. roli Rozpustilé a Pyšné princezny v Nedbalkách, postavu X v Reflexech (1964), Dívku v Ze studentského života a sólo v Largu a fuze a moll (1966), Členku Armády spásy ve Šťastné sedmě (1968), sólo v Ano, máme rádi Bacha (1969) nebo Manželku v Rossiniáně (1969).

Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 110

Horečka (Josef Laufer a zleva: Marta Cvejnová (Bursáková), Jiří Halamka, Jana Chábová (Klocová), Ivana Ječmínková, Vladimír Klos, Miroslav Vilímek, Blanka Modrá, Milan Ječmínek), foto ze zkoušky Miroslav Pospíšil

Horečka (Josef Laufer a zleva: Marta Cvejnová (Bursáková), Jiří Halamka, Jana Chábová (Klocová), Ivana Ječmínková, Vladimír Klos, Miroslav Vilímek, Blanka Modrá, Milan Ječmínek), foto ze zkoušky Miroslav Pospíšil

Largo a fuga a moll (Magda Pavelková, Jana Chábová (Klocová), Marta Cvejnová (Bursáková), Rozina Kamburová), foto archiv IDU

Largo a fuga a moll (Magda Pavelková, Jana Chábová (Klocová), Marta Cvejnová (Bursáková), Rozina Kamburová), foto archiv IDU

Listy důvěrné (Marcela Martiníková, Petr Koželuh; Blanka Modrá, Jana Chábová (Klocová), Rozina Kamburová, Marcela Černačová), foto Karel Čejka

Listy důvěrné (Marcela Martiníková; Blanka Modrá, Jana Chábová (Klocová), Rozina Kamburová, Marcela Černačová), foto Karel Čejka