Obrázek

Balet Praha

Podivuhodný mandarín

13.11.1964, Hudební divadlo v Nuslích

Více

O baletu Obsazení Fotografie Ohlasy

Předlohou Brtókova baletu je povídka maďarského spisovatele Melchiora Lengyela, který ji také upravil v libreto, světová premiéra byla v roce 1926 v Kolíně nad Rýnem, kde svým námětem způsobila skandál a okamžitý zákaz uvádění v Německu. Hned v únoru 1927 se však konala úspěšná premiéra v Praze, a to v Neues Deutsches Theater v choreografii Maxe Semmlera. Bartók byl přesvědčován, aby libreto pozměnil, ale odmítal tyto snahy z obavy, že úpravy nebudou v souladu s hudbou a že je lepší dílo uvádět pouze koncertně, dokud neuzraje doba k jeho přijetí.

Možná, kdyby se Mandarín dostal na repertoár Ruských baletů, dosáhl by rovnocenné proslulosti se Svěcením jara a Petruškou Igora Stravinského. Podle muzikologů Bartók své dílo zamýšlel více jako pantomimu než balet, ve smyslu jeho romantické a předváděcí tradice, tedy mu více záleželo na ztvárnění postav a jejich charakteru prostřednictvím gesta a výrazu než stylizovaného tanečního pohybu. Vyjádřil i přání, aby nebyl Mandarín avizován jako balet. V hudebních číslech byly pouze dvě části označený výslovně jako „tanec“, a ten byl v tom okamžiku přímou součástí děje samotného, jinak libreto v podstatě popisovalo jen čistou hereckou, pantomimickou akci.

Na první pohled jde o banální příběh o prostitutce, mistryni ve svádění, a jejích třech kumpánech, pasácích, kteří se chystají obrat zákazníky, jež se jí povede nalákat. Okouzlí postupně starého muže i naivního mladíčka, ale ani jeden z nich u sebe nemá peníze. Jako třetí přichází muž, který svou vášeň skrývá uvnitř sebe a tím ženu děsí. Mandarínem je proto, že v původním libretu jde o bohatého Číňana. Role se v páru obracejí, teď je to mandarín, kdo útočí a chce se zmocnit ženy, muži se ho pokoušejí zabít, třikrát ho probodnou zrezivělou dýkou, ale jeho touha je silnější než smrt a on nekrvácí. Pokusí se jej dokonce oběsit, ale i když by měl být mrtev, stále vztahuje ruce po ženě. Teprve když mu dívka podlehne a podvolí se jeho vášni, vyprchá z něj síla i život. Tuto situaci je možné číst doslovně, a v tom okamžiku je výjevem, ve kterém se mísí naturalismus s, připusťme, magickým realismem. Je ale možné ho vnímat i jako alegorii v různých rovinách zobecnění: mandarín přichází s city sice živočišnými, ale čistými, mezi bytosti, které svoje vlastní city pohřbily cynismem, a teprve setkání se smrtí umožní alespoň ženě, aby si jejich existenci uvědomila; může být ale také konkrétnější společenskou kritikou svázanou s dobou svého vzniku a pasáci s holkou představují rozvrácený svět, který se právě vzpamatovává z hrůz první světové války; naopak v nejobecnější rovině může představovat čistě alegorický zápas lásky a smrti.

Podivuhodný mandarín (Vladimír Merta, Jiří Halamka, Marcela Martiníková, Petr Koželuh, Rudolf Brom)

Podivuhodný mandarín (Vladimír Merta, Jiří Halamka, Marcela Martiníková, Petr Koželuh, Rudolf Brom)

FOTO:

Podivuhodný mandarín (Pavel Šmok, Marcela Martiníková a Rudolf Brom v pozadí), foto Zdeněk Virt
Podivuhodný mandarín (Petr Koželuh, Marcela Martiníková)
Podivuhodný mandarín (Petr Koželuh, Marcela Martiníková), foto z katalogu
Podivuhodný mandarín (Petr Koželuh, Marcela Martiníková), foto Jaroslav Krejčí
Podivuhodný mandarín (Petr Koželuh, Marcela Martiníková), foto archiv IDU
Podivuhodný mandarín (Petr Koželuh a Ivan Krob), foto archiv IDU
Podivuhodný mandarín (Marcela Martiníková, dole Jiří Merta, vlevo Petr Vondruška, vpravo Rudolf Brom), foto z katalogu
Podivuhodný mandarín (Ivan Krob, Miroslav Vilímek, Jiří Halamka, Petr Koželuh), foto archiv IDU

„Podivuhodný mandarín komponovaný Lubošem Ogounem zapůsobil nejen neobvyklostí a netradičností pojetí, ale především dramatickou sevřeností taneční kompozice. Ogoun zbavil Mandarína exotické záhadnosti a dal mu obecné rysy muže naplněného až drastickou fyzickou touhou. Tím sice nezbavil libreto naturalismu, ale posunul dramatický půdorys do poetičtější a dramaticky koncíznější polohy. Velmi zajímavý choreografický text překvapivě dobře zvládli oba hlavní představitelé.

Pokorný, F. (pný): Balet v pohybu, Mladá fronta, 18. 11. 1964.

Vedle ústředního příběhu mandarína jako symbolu nezničitelné síly velkého citu (nebo velké myšlenky, chápeme-li platnost symbolu šíře) zdůraznil Ogoun příběh dívky. Obě tendence se střetávají, linie příběhu se lomí, ale nakonec sugestivní choreografie – proti své koncepci – přece jen podtrhává mandarínův příběh jako hlavní. V nesnadné situaci se tím ocitl výtvarník Z. Seydl. Řešil ji tím, že raději upustil od původních návrhů, které by základní rozpor ještě podtrhly, a ponechal kostýmy i scénu v poloimprovizované poloze. Výkony hlavních představitelů – Martiníkové a Koželuha – dominují celému večeru.

Paseková, D.: Střízlivý začátek, Kulturní tvorba, 19. 11. 1964, č. 47/1964, s. 12.

Na jevišti se nezjevuje exotické monstrum oblečené v tradičním kostýmu mandarína, ani později nedochází k úděsným scénám plným naturalistických detailů. Možno říci, že choreograf šel svým pojetím vysoko nad původní libreto. Z exoticky záhadné bytosti dané libretem vytvořil muže, naplněného exaltovanými city a smysly, člověka intenzívně toužícího. Tato touha nemá zdaleka ony patologické rysy tradičního mandarína, má své zdravé lidské dimenze, které jsou schopny vyprovokovat stejně zdravé city v postavě ženy. Ogoun pochopitelně nemohl zcela zbavit choreografii naturalismu libreta, podařilo se mu však velmi účinně posunout základní dramatický půdorys do poetičtější a sevřenější polohy, dát baletu obecnější a humánnější poslání. Z naturalistického konfliktu se mu posléze podařilo vytvořit strhující dialog muže a ženy, metaforu lidské touhy neznající překážek.

Pokorný, F.: Ogoun, Šmok, Fidlovačka, Taneční listy, roč. 3, č. 1/1965, s. 1.

Ogounův Podivuhodný mandarín je rozhodně nejpůsobivější a nejpřesvědčivější verze tohoto baletu, jakou jsem kdy viděl (a v Německu je uváděn dosti často, jedna z nejlepších byla Milossova v Kolíně, pamatuji si, že to byl téměř mystický zážitek). Ogoun upustil od veškeré čínské exotiky na jevišti (jeho Mandarín ani už není mandarín, připomíná spíš moderního, štíhlého a tvrdého sportovního šampiona), tak jako vynechal veškeré, často zbytečné rekvizity a mučicí nástroje. Jeho tři chuligánští pasáci mučí v čistě choreografickém smyslu, se smrtelně cílenými knockouty, a Mandarína nakonec ukřižují na neviditelném kříži. To je skutečně vzrušující. Nemůžu si vzpomenout na jinou choreografii, která by v sobě měla tak elementární, a přitom naprosto ovládanou energii. Bartókovi dědicové by měli hned tuto choreografii prohlásit za povinnou pro všechna příští nastudování jeho díla!“

Koegler, H.: It´s Happening in Prague, Dance and Dancers, březen 1966, s. 35-39.

Tady jsou najednou Pražané takoví, jací jsme doufali, že budou, ale v žádném ze svých ostatních děl nebyli: srovnatelní s nejlepšími západními soubory díky ohromné intenzitě, s jakou formují a přivádějí toto tvrdé téma k životu. Tam také spočívá jejich největší síla: v choreografickém vyjádření divokých konfliktů.

Schmidt, J.: Schwere Last des Ruhms, 1967, nedatováno, neoznačen zdroj. Vročení dle obsahu textu. Jochen Schmidt byl kritikem Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Premiéra: 13.11.1964, Hudební divadlo v Nuslích