Obrázek

nar. 25.03.1881 zem. 26.09.1945

Béla Bartók

Skladatel, klavírista a hudební vědec

Více

Narozen 25. březen 1881, Nagyszentmiklos (dnešní území Rumunska, dříve Rakousko – Uhersko), zemřel 26. září 1945, New York, USA.

Béla Bartók, jeden z nejvýznamnějších představitelů hudby 20. století, se narodil do hudebnické rodiny. V sedmi letech mu zemřel otec a matka se dále snažila podporovat ho v hudebním vzdělání. Proto se v roce 1894 se odstěhovali do Bratislavy, kde matka dostala místo v učitelském ústavu a kde Béla pět let studoval hudbu na bratislavském gymnáziu.

Bartók hrál na klavír od svých čtyř let, v devíti začal sám komponovat taneční skladbičky a v jedenácti letech poprvé veřejně vystoupil se svou skladbou Dunajské vlny. Svou Sonátu pro klavír roku 1898 představil na Vídeňské konzervatoři s takovým úspěchem, že mu bylo nabídnuto – přestože byl maďar – císařské stipendium, a tím možnost studovat ve Vídni. Přesto se Bartók rozhodl nastoupit na Hudební akademii do Budapešti.

Na Akademii se spřátelil se Zoltánem Kodályem a už tady byl znát jeho zájem o lidovou hudbu, které se pak Bartók věnoval celý život. Sběru lidové hudby se věnoval nejen v Maďarsku, na Slovensku, Rumunsku, Ukrajině, ale také v Turecku a Severní Africe.

V letech 1908 až 1934 působil Bartók jako profesor hry na klavír na budapešťské akademii. Za tohoto období napsal cyklus klavírních skladeb Pro děti, známé Allegro barbaro, svoji jedinou operu Modrovousův hrad i balety Dřevěný princ a Podivuhodný mandarín. Vytrval tam až do roku 1934, kdy se věnoval přípravě vědecké edice lidových písní jako člen Maďarské akademie věd. Učitelské působení dalo Bartókovi i jeho dvě manželky, které poznal na Akademii jako své žačky klavíru. Nejprve to byla mladičká Márta Ziegler, po rozvodu si Bartók vzal opět o mnoho let mladší dívku, klavíristku Dittu Pásztory, která se stala i jeho hudební klavírní partnerkou. Jedním z posledních významných děl je cyklus Mikrokosmos, který obsahuje 153 klavírních skladeb pro začátečníky i pokročilé hráče. Tento je věnován jeho synu Peterovi. Společně s ním a s Dittou se rozloučili s Budapeští na koncertě 8. října 1940, před svou emigrací před nacismem do Spojených států amerických. Bartók roku 1945 v Americe zemřel. Během svého života Bartók vystupoval na 630 koncertech ve 22 zemích. Čtyřikrát zajel i do Prahy (1925,1927, 1929 a 1930). V roce 1927, kdy tu byl na pozvání Aloise Háby a sdružení Přítomnost, hrál s Českou filharmonií.

Prameny:

VAŠATOVÁ, Jana. Portréty velkých klavíristů – Béla Bartók. In: hudebnirozhledy.scena.cz [online]. 2021 [cit. 2022-09-24]. Dostupné zde.

ČTK. Před sedmdesáti lety zemřel Béla Bartók. In: operaplus.cz [online]. 2015 [cit. 2022-09-25]. Dostupné zde.

Zdroj foto: wikimedia commons