Obrázek

Balet Praha

Der Diener zweier Herren (Sluha dvou pánů)

10.11.1970, Theater Basel

Více

Obsazení Libreto Program Foto Rarity

Baletní pantomima ve 4 obrazech a 44 scénách podle Goldoniho od Jana Reye
Hudba: Jarmil Burghauser

Hudební nastudování: Harri Rodmann
Choreografie a inscenace: Pavel Šmok
Baletní mistr: Hans Knutter/Oprea Petrescu
Scéna: Eugen Goll
Kostýmy: Elfriede Michael
Korepetice: Miloslav Urbánek
Orchestr: Basilejský rozhlasový symfonický orchestr (Basler Sinfonie-Orchester (BOG))

Tančí:

Ceremoniář: Arthur Keiser
Pantalone de‘ Bisognosi: Jaromír Linhart
Clarice, jeho dcera: Kateřina Slavická (Elšlégrová) / Marie-J. Gazounaud
Dottore Lombardi: Petr Koželuh
Silvio, jeho syn: Jaroslav Slavický
Federigo Rasponi: Detlef Hoppmann
Beatrice, jeho sestra: Silvia Frey / Norma Batchelor
Florindo Aretusi, její milenec: Jano Šprlák-Puk
Brighella, hostinský: Miroslav Vilímek
Smeraldina, služebná Clarice: Gisela Balzer / Věra Koželuhová (Hradilová)
Truffaldino, Beatricin a Florindův sluha: Karel Hruška
Florindův taneční mistr: Ivan Krob
1. číšník: Vladimír Kloubek
2. číšník: Jan Klár
Líný sluha: Fredi Fluri
1. obraz: Společnost: A. du Boisson, H. Dvořáková, C. Hiiusel, U. Pfähler; J. Klár, V. Kloubek, I. Krob, M. Vilímek
2. obraz: Služebnictvo: M. Burkhart, K. Hjelm, S. Jarošová

jak bylo uvedeno v divadelním programu:

První obraz

V zahradě svého turínského domu pořádá Federigo večírek na počest Pantalona z Benátek. Zatímco hudebníci hrají k tanci, oba pánové vedou jednání: Pantalone ukazuje Federigovi, kterého by rád viděl jako ženicha své dcery Clarice, obraz dívky. Federigo, okouzlený krásným stvořením, si z prstu stáhne drahocenný prsten jako zásnubní dar pro Clarice. Mírně opilý vínem požádá Pantalone Federigovu sestru Beatrici o tanec a pokusí se ji políbit. Beatrice poníží starce tím, že mu dá facku. Pantalone, následován společností, rozčileně odchází. Beatrice mezitím očekává svého milence Florinda. Na důkaz své náklonnosti si oba vymění vějíř a medailonek. Federigo dvojici překvapí, vyčítá sestře a vytasí meč. Ve všeobecné vřavě je Federigo bohužel smrtelně zraněn. Při hledání uprchlého milence Beatrice, oblečená do bratrových šatů, opouští Turín a bere do svých služeb Truffaldina, který právě přišel o své místo.

Druhý obraz

Náměstí v Benátkách. Z balkonu Clarice dychtivě vítá svého Silvia. Beatrice a Truffaldino přijíždějí a ubytují se v hostinci u Brighelly. Dottore se blíží k Pantalonovu domu se synem Silviem, Truffaldino si oblíbil Claričinu služku Smeraldinu, ale Smeraldina musí brzy odejít a Truffaldinův zájem upoutá cizinec Florindo, kterému spontánně nabídne své služby. Malý tanec se Smeraldinou mu dá zapomenout na výčitky svědomí, že má náhle dva pány.

Třetí obraz

V domě Pantalonových je Claricina výuka tance přerušena příchodem Dottoreho a Silvia. Otcové se snaží zakrýt své rozpaky přehnanou zdvořilostí, ale jejich plánům nestojí nic v cestě: aniž by to otcové věděli, Clarice a Silvio se do sebe už dávno zamilovali. Dottore a Pantalone se už jen musí dohodnout na svatební smlouvě. Pak se objeví převlečená Beatrice a požádá Clarice o ruku. Jako důkaz své totožnosti ukáže smlouvu uzavřenou mezi Pantalonem a jejím mrtvým bratrem. Zděšená Clarice odchází ze společnosti. Beatrice jí prozradí své tajemství. Silvio je pronásleduje a v souboji je svým domnělým rivalem poražen. S Claricí už nechce mít nic společného, a to ani tehdy, když si obrátí meč proti hrudi a Smeraldina ji „zachrání“.

Čtvrtý obraz

V Brighellině hostinci Beatrice a Florindo žádají o jídlo, Truffaldino se snaží sloužit dvěma pánům najednou. Po jídle dá do pořádku šaty, v kapsách kabátu najde milostné dárky a splete jejich majitele. Florindo najde vějíř, který kdysi dal Beatrici, a pátrá po příčinách, Truffaldino se však neodváží odhalit svou dvojí hru a v rozrušení předá Florindovi dopis, který mu Smeraldina dala pro Beatrici. Jeho nepozornost přivede odloučené milence opět k sobě. Poté, co se Clarice a Silvio také usmíří, je Truffaldino za své služby odměněn a může se se Smeraldinou oženit.

Relevantní části programu k inscenaci

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Program k inscenaci Sluha dvou pánů (1970), Der Diener zweier Herren (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – vlevo P. Koželuh (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – vlevo P. Koželuh (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – K. Hruška, J. Klár, V. Kloubek (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – K. Hruška, J. Klár, V. Kloubek (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – Karel Hruška, Fredi Fluri, Silvia Frey (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – Karel Hruška, Fredi Fluri, Silvia Frey (foto Peter Stöckli, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – P. Koželuh, J. Linhart, J. Slavický (foto Detlef Hoppmann, archiv IPŠ)

Ballett Basel – Der Diener zweier Herren – P. Koželuh, J. Linhart, J. Slavický (foto Detlef Hoppmann, archiv IPŠ)

Poznámky Pavla Šmoka k baletu Sluha dvou pánů – rozpis scén a rolí (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Poznámky Pavla Šmoka k baletu Sluha dvou pánů – rozpis scén a rolí (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Poznámky Pavla Šmoka k baletu Sluha dvou pánů – rozpis scén a rolí (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Poznámky Pavla Šmoka k baletu Sluha dvou pánů – rozpis scén a rolí (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Náčrtek scénografie z baletu Sluha dvou pánů od Pavla Šmoka (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Náčrtek scénografie z baletu Sluha dvou pánů od Pavla Šmoka (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Poznámky Pavla Šmoka k baletu Sluha dvou pánů – obsazení (archiv Institutu Pavla Šmoka)

Poznámky Pavla Šmoka k baletu Sluha dvou pánů – obsazení (archiv Institutu Pavla Šmoka)


Premiéra: 10.11.1970, Theater Basel