Obrázek

nar. 18.01.1932 zem. 31.07.1968

Wiliam Bukový

Hudební skladatel

Více

Absolvoval hudební pedagogiku na FF UK, skládal populární hudbu, písně a šansony; od konce 50. let se věnoval filmové hudbě, kde uplatnil osobitý rukopis, využívající moderní skladatelské techniky. Za svou filmovou hudbu získal cenu na MFF Annecy 1959 a v San Francisku 1963. Velký úspěch znamenal jeho balet Hirošima na libreto V. Vašuta (uváděný též pod tituly Svědomí či Rozkaz), jehož první premiéra se konala v roce 1962 v Pécsi 1962. Další balet Muž 713 nebyl proveden.

Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 34

Foto: Archiv ND