Obrázek

Balet Praha

Ein wenig schwarze Collage (Poněkud černá koláž)

17.12.1969, Theater Basel

Více

O díle Původní CZ anotace Recenze Původní verze

Součást komponovaného večera Kammerballettabend, který měl premiéru 17. 12. 1969 spolu s novým nastudováním dalších již existujících choreografií, jimž byly Fresky a Rossiniána. Ty byly provedeny jako věrné nastudování verzí Baletu Praha, mohou být eventuelně považovány za obnovenou premiéru. Poněkud černá koláž pod titul Ein wenig schwarze Collage doznala větších změn a úprav, proto ji budeme vést jako samostatné dílo. Scénografii pro novou verzi připravl Wolfgang Mai s Theater Basel a z recenze Jochena Schmidta ve Rfankfurter Allgemeine Zeitung se můžeme dozvědět o konkrétních úpravách díla:

„Poněkud černá koláž“ však byla pro Basilej v mnoha ohledech přepracována – a stala se vlastně konečně dobrým baletem: nejen veselým a zábavným, ale především agresivním a křiklavým, popovým a hříšným. I nová scéna, postavená Wolfgangem Maiem (tu původní vytvořil sám Šmok), nastoluje rozhodující akcenty. Mezi barevnými jevištními rekvizitami například visí podřezané prase, na zadní stěně jsou načmáraná politická hesla a plakáty protestující proti smrti přírody: makabrózní pointa v baletu, který si dělá strašlivou legraci ze smrti lidí. Hovor tanečníků mezi sebou i s diváky je zesílen a – ačkoli jsou průpovídky většinou pronášeny útulném švýcarském jazyce /nářečí nazývané po domácku Schwyzertütsch, pozn. IPŠ/ – vyostřené co do tónu i sdělení. Celkově je i v hudbě poměrně hodně složek sdílejících místní kolorit, ale tato slupka milého a domáckého se ukazuje jako tenká a nebezpečná; znovu a znovu praská a pod ní se objevuje bažina a bahno; ideální svět, hudebně symbolizovaný citáty z Dvořáka Čajkovského, dostává velké trhliny, v neposlední řadě i díky projevům agrese tanečníků vůči sobě navzájem, skrze které vykukují zlověstné věci. Vraždy a zabíjení, hlad a bída, v původní verzi „Černé koláže“ pouhá záminka k jevištní zábavě, se nyní staly trpkou vážností; hrůza je pouze zabalena do hlubokého černého humoru.

Jochen Schmidt: Schwarze Collage, Choreographien von Pavel Šmok bei einem Basler Kammerballettabend, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. 1. 1970.

Balet trochu absurdní se nedá vysvětlit jednou větou. Nemůžeme vyložit obsah, hovořit o tématu, snad jen o spodním tónu. Popudem k němu byly úvahy o panovačnosti, sadismu a diktátorství. Jsou lidé, jimž je špatnost vepsána ve tváři. Jsou však lidé, jejichž zloba se skrývá za veselostí, legracemi a vtipkováním. Někdy se nedostatkem vhodné příležitosti, neprojeví po celý život. Stačí však jen nepatrná náznak nadvlády, či moci, a skryté vlastnosti vybuchují silou, jež překvapuje. Jeden z takových lidí je zde postaven do řady značně rozdílných navzájem nepříliš souvisejících, nebo absurdních situací. Forma koláže, která je zatím ve scénickém baletu neužitá a neznámá, nám dala možnost opakovat a ozřejmovat tyto situace v nejrůznějších souvislostech. Jestliže se nám povedlo, alespoň trochu, podpořit ve Vás onu zdravou skepsi, která vždy vede k přemýšlení, je dobře, neboť žoviálnost a veselost nejsou ještě zárukou kvality charakteru.
(originální text)

Hudba – montáž s použitím různých nahrávek.

„Koláž“ měla tu smůlu, že přišla o několik týdnů později: nápad, aby se skupina tanečníků zmocnila jeviště a jakoby předváděla volně propojené scény bez přípravy, skvěle předjímá už Hans Hollmann ve hře „Titus, Titus!“ Nicméně: Šmokova „Koláž“ byla vlastně nejlepším kusem večera. Obávám se však, že je zde stále ještě příliš zřetelně cítit tvrdá ruka: jednotlivým tanečníkům zatím stále ještě chybí samostatnost, zatím ještě stále působí příliš nesmělým dojmem, zatím ještě chybí vnitřní svoboda, aby si mohli s libretem a choreografií pohrát. Vyčnívá pouze Gisela Balzerová – ale to vzhledem k jejím hereckým zkušenostem není nečekané. Když se radost ze hry, nasazení, které jednotliví aktéři zcela zjevně projevují ve všech těch skvělých parodiích na Labutí jezero, folklór, Viléma Tella a masopust, mění v děsivou parodii na Hitlera – Heinz Samm skutečně tančí Hitlerův projev, ze kterého běhá mráz po zádech! – a v narážkách na Vietnam, může být tato „koláž“ opravdu velkou událostí.

(Hansueli W. Moser: Eine erste Ballett-Kostprobe, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 12. 1969)


Premiéra: 17.12.1969, Theater Basel