Obrázek

nar. 21.04.1940

Alena Hoblová

Kostýmní výtvarnice a scénografka

Více

Kostýmní a scénická výtvarnice, narozena v Praze. Vystudovala DAMU (1962–67 u Františka Tröstera). Kromě scénografické práce, v níž převládá orientace na kostým, se zabývá ilustrací a volnou grafikou. Od r. 1969 se soustavně věnovala studiu českého, moravského a slovenského folkloru, což zúročila hlavně ve spolupráci s Čes. souborem písní a tanců Praha, Dále navrhovala převážně v oblasti hudebně dramatického žánru, např. pro Státní divadlo v Brně, Národní divadlo v Praze a pro televizi. Kvantitativně skromná kostýmní tvorba se vyznačuje razantní stylizací vysoce výtvarně cítěnou a ztvárněnou. Zúčastnila se Pražského quadrienále a dalších výstav kostýmní tvorby u nás i v zahraničí.

Zdroj: Archiv Národního divadla, dostupné z: http://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/1966